Członkowie klubu pływackiego
"Masters-Kraśnik"
( Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.)


01 ↔ 02

Andrzej Bartoszek

Bartoszek
Andrzej

#
Zdzisław Bąk

Bąk
Zdzisław

#

03 ↔ 04

Witold Błądek

Witold
Błądek

Janusz Brzychcy

Janusz
Brzychcy

05 ↔ 06

Andrzej Cis

Cis
Andrzej

#
Zbigniew Flis

Flis
Zbigniew

#

07 ↔ 08

Jan Grochowski

Jan
Grochowski

Małgorzata Grajkowska

Grajkowska
Małgorzata

09 ↔ 10

Jacek Janik

Janik
Jacek

Andrzej Krawczyk

Krawczyk
Andrzej

11 ↔ 12

Mirosław Leszczyński

Leszczyński
Mirosław

Marcin Mazurek

Mazurek
Marcin

13 ↔ 14

Jerzy Michalczyk

Michalczyk
Jerzy

#
Joanna Misztal

Misztal
Joanna

15 ↔ 16

Joanna Młodzianowska

Młodzianowska
Joanna

Małgorzata Polkowska

Polkowska
Małgorzata

#

17 ↔ 18

Piotr Różyński

Różyński
Piotr

Waldemar Rusowicz

Rusowicz
Waldemar

19 ↔ 20

Zofia Rusowicz

Rusowicz
Zofia

#
Tomasz Saj

Saj
Tomasz

#

21 ↔ 22

Krzysztof Samonek

Samonek
Krzysztof

Ireneusz Skwara

Skwara
Ireneusz

23 ↔ 24

Joanna Szymula

Szymula
Joanna

Marek Walas

Walas
Marek

#

25 ↔ 26

Waldemae Wiech

Waldemar
Wiech

Anna Wieczorek

Wieczorek
Anna

27 ↔ 28

Mariusz Wojtaś

Wojtaś
Mariusz

Rafał Zieliński

Zieliński
Rafał

#

29 ↔ 30

Anna Krawiec

Anna
Krawiec

Piotr Krawiec

Piotr
Krawiec

31 ↔ 32

Dariusz Chmiel

Dariusz
Chmiel

Edmund Białek

Edmund
Białek

33 ↔ 34

Beata Białek

Beata
Białek

Grażyna Owczarska

Grażyna
Owczarska

35 ↔ 36

Roman Siejewicz

Roman
Siejewicz

Janusz Wasiuk

Wasiuk
Janusz

37 ↔


Plywaj

 

©  2007
Data ost. modyfikacji:  2012-01-20
   Autor i admin. strony:  Jerzy Michalczyk